اطلاعات تکمیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خط کش ها و نمایشگرهای SINO    با بسیاری از خط کش ها ( scale ) و نمایشگرهای ( dro ) مارک FAGOR سازگاری دارد .

نمایشگرهای -40i- 40ip30im–20im - 40iTs -40i -20iT30iT30iE -20it -19iE –از شرکت FAGOR Automation با خط کش های sino     با اعمال تغییرات اندکی سازگاری دارد ( لطفا اعمال تغییرات و جایگزینی را توسط کارشناسان مربوطه انجام دهید ).

خط کش های سری ctcxcoxCYCOW - CW   - COYCVX و COVXFTFOTFX -FOXLXLOXSXSYSW

SZMKT32TMKTCVS با اعمال تغیراتی قابل اتصال به نمایشگر های sino ( سینو ) می باشد .همچنین این خط کش ها را می توان با خط کش های سینو جایگزین نمود.

امکان اتصال خط کش sino به نمایشگر ACU-RITE III   با اندکی تغییرات ممکن است .همچنین خط کش های sino به چند نوع دیگر از نمایشگرهای ACU-RITE    از جمله ACU-RITE-MASTERG قابل اتصال است.

 

برخی از نمایشگر های ANILAM-WIAZRD با خط کش های شرکت sino (سینو) کار می کنند.

 

 

خط کش دیجیتال SINO قابل اتصال به نمایشگر  CS-600 می باشد .

خط کش و نمایشگر SINO با خط کش  و نمایشگر INsize مدلهای

DRO-ISL-DRZ   و  DRO-ISL –DRSDRE ISLDRO

و حط کش های SCALE ,ISL-A1 و ISL-A5 و ISL-B1 و ISL-B5

 

 

 

 

خط کش ها و نمایشگر SINO  با خط کش LINEARSCALE CMC

سازگاری دارد .

 

خط کش های SINO با خط کش SRLESL –از شرکت LISSONE سازگاری دارد .

 

خط کش و نمایشگر های sino با برخی از خط کش ها و نمایشگرهای شرکت M.I.D.C مدل innovative سازگاری دارد .

نمایشگرهای  مدل                                                               

IAP1X-PTARL

IAP2X-PEARL

IAP3X-PEaRL

IAPSX-SPARK

PMD-3X/RX

 و خط کش های LE1820,LE2534  -LE3043

 

 

خط کش های سینو با تعدادی از خط کش های شرکت GPTGurley precision instruments سازگاری دارد . از جمله LE18LE20LE25LE35

 

خط کش ها و نمایشگرهای SINO  با خط کش و نمایشگر KNUTH سازگاری دارد .

اطلاعات بیشتر : WWW.KNUTH.DE

KNUTH XPOS3 یکی از نمایشگرهای پر مصرف در ایران است ودر نوع 12 ولت و 5 ولت ارائه شده است .

 

 

 

خط کش ها و نمایشگرهای SINO با خط کش و نمایشگر شرکت hengxingxing precision instrument مدل HXX   سازگاری دارد.

همچنین خط کش و نمایشگر SINO با برخی از مدلهای خط کش شرکت NUMERIK JENA GMbH

سازگار می باشد . خط کش Lis75-1 و Lis73-1 نیز ساخت این شرکت است.

خط کش و نمایشگرهایsino با اندکی تغییر با خط کش شرکت Ies مدل SPIRO DC8  سازگاری دارد.

خط کش سینو با نمایشگر AXOM سری AX5000  همخوانی دارد و با اندکی تغییر قابل اتصال است .

 

 

خط کش های SINO با نمایشگر EASSON ( ایسون )سازگاری دارد و با اندکی بررسی و در مواردی با تغییری کوچک امکان اتصال به نمایشگرها خصوصا نمایشگرهای EASSON ES8 -EASSON RS-15 -EASSONRS12 وجود دارد و می تواند جایگزین خط کش های GS10GS11 -GS12- GS13- GS20 -GS21GS22GS23GS30GS31GS32GS33 گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.